OC
   
  
   OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy zarejestrowanych pojazdów . Zapewnia wypłatę odszkodowania osobom trzecim poszkodowanym w wyniku spowodowanej przez Ciebie kolizji. Zakres ubezpieczenia określa Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych.


Wypowiedzenie umowy

    Umowę może wypowiedzieć posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta. O wypowiedzeniu umowy trzeba poinformować zakład ubezpieczeń na piśmie, w przeciwnym przypadki  uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

    Formularz wypowiedzenia OC - pobierz

    Jednocześnie istnieje obowiązek zawarcia umowy w innym towarzystwie ubezpieczeń.Za brak ubezpieczenia pojazdu jego posiadacz może być ukarany karą pieniężną. Wysokość opłaty stanowi równowartość w złotych:Sprzedaż/kupno samochodu

     W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcą pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy.Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.    
    W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nabywca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu nabycia pojazdu mechanicznego.
    Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

   Formularz wypowiedzenia - pobierzZielona karta
    Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego w ramach, którego wypłacane jest odszkodowanie  osobie poszkodowanej w zdarzeniach związanych z ruchem pojazdu na terytorium państw należących do systemu Zielonej Karty, gdzie nie ma ochrony w ramach standardowej umowy OC

    Od dnia 1 stycznia 2009r. Zielona Karta wymagana jest na terenie następujących państw:

Albania Macedonia
Maroko Mołdawia
Białoruś Rosja
Czarnogóra Serbia
Bośnia i Hercegowina Tunezja
Iran Turcja
Izrael Ukraina


Twoja składka OC - naciśnij aby wypełnić

     Proszę o wypełnienie poniższego formularza zapytania, co pozwoli nam na przygotowanie najlepszej oferty ubezpieczenia OC.

Imię:  
Numer telefonu:
e-mail:              
Od kiedy ma obowiązywać polisa (miesiąc, rok)?
Nazwa ostatniego ubezpieczyciela w OC:

Dane pojazdu_______________________________________________________________________________

Pojazd:           
Marka i typ samochodu:
Rok produkcji pojazdu: 
Pojazd:           
Wyprodukowany w USA, Kanadzie lub Meksyku:      TAK    NIE
Rodzaj paliwa (zaznacz odpowiednie):                      Benzyna Diesel Gaz
Sposób użytkowania auta:        
Ilość miejsc:          
Dokładna pojemność silnika w ccm:         
Dla ciężarowych: dopuszczalna ładowność
Dopuszczalna masa całkowita                  


Dane właściciela: ___________________________________________________________________________
Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
Data urodzenia (miesiąc, rok):          
Kod pocztowy zameldowania:
Posiadam prawo jazdy:
Ilość pełnych lat ubezpieczniowych w OC:
Szkody w ostatnich latach (rok/ile szkód):
Posiadane zniżki OC na aktualnej polisie:  
Czy ma być również AC?: NIE TAK


Czy jest Współwłaściciel? NIE TAK
Posiadane zniżki OC na aktualnej polisie:


Dane uzupełniające__________________________________________________________________________

Osoby upoważnione do prowadzenia samochodu
Ponieżej 25 lat
Posiadające prawo jazdy mniej niż 3 lata?:
Posiadam dziecko:
do 12 roku życia?:

Wykonywany zawód:

Rolnik?:
Posiadam legitymację
                          SKIP:
      Klub SOS PZMOT:
Posiadam ubezpieczenia mieszkania lub domu TAK NIE


Uwagi:


Zapewniamy:
- przenoszenie zniżek za bezszkodową jazdę między małżonkami,
- honorowanie zniżek uzyskanych u poprzedniego ubezpieczyciela,
- ubezpieczenie assistance w wersji podstawowej,
- rozłożenie płatności na raty,
- ochronę wypracowanych zniżek.


TO NIE PROMOCJA TO STANDART

Pełna oferta ubezpieczeniowa w jednym miejscu