ubezpieczenia olsztyn
Podróż

ubezpieczenia olsztyn   
    Podróż służbowa? Nurkowanie lub białe szaleństwo? A może urlop w tropikach lub po prostu wyjazd pod namiot?! Zawsze należy pamiętać o ubezpieczeniu zapewniającym pokrycie kosztów leczenia w podróży oraz pomoc, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek.

Ubezpieczenia turystyczne przeznaczone są dla osób wyjeżdżających za granicę turystycznie, do pracy, oraz dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową

Ubezpieczenia obejmują zakresem :
 •  koszty leczenia
 •  następstwa nieszczęśliwych wypadków
 •  usługi asssistane
 •  bagaż podróżny, sprzęt sportowy
 •  koszty anulowanych wakacji, noclegów, biletów lotniczych
 •  OC w życiu prywatnym


Do zakresu ubezpieczenia można włączyć ryzyka związane z :
 •  wykonywaniem pracy
 •  amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu lub windsurfingu
 •  uprawianiem sportów ekstremalnych.


Ubezpieczenie zapewnia pokrycie wydatków związanych z :
 •  pobytem i leczeniem w szpitalu lub ambulatorium;
 •  badaniami, zabiegami i operacjami zleconymi przez lekarza;
 •  zakupem niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych;
 •  transportem Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium;
 •  przewozem zwłok Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej lub koszty kremacji (pogrzebu) za granicą;
 •  ratownictwem prowadzonym przez wyspecjalizowane służby.


Ubezpieczenie można zawrzeć indywidualnie, zbiorowo lub pakietowo np. Pakiet Rodzina lub Pakiet Weekendowy.

Nie warto ryzykować, wakacje są tylko raz w roku !

    Jeżeli chcecie Państwo poznać szczegóły ubezpieczenia , prosimy o kontakt telefoniczny z biurem lub za pośrednictwem formularza zapytania 


Formularz zapytania ubezpieczenie turystyczne - naciśnij aby wypełnić

Imię:
numer telefonu:
e-mail:

Kraj wyjazdu:
Liczba dni:    

Ilość osób:__________________________________________________________________________________

Dzieci i młodzież do 24 roku życia  
Osoby do 65 roku życia 
Osoby powyżej 65 roku życia 

Zakres ubezpieczenia:_______________________________________________________________________

Koszty leczenia w euro: TAK NIE
Włączenie chorób tropikalnych
Następstwa nieszczęśliwych wypadków (w PLN): TAK NIE
Wykonywanie pracy za granicą
Amatorskie uprawianie narciarstwa
Uprawianie sportów ekstremalnych
NNW chorób tropikalnych
Bagaż podróżny 
Sprzęt sportowy 
Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
Odpowiedzialność cywilna:

Uwagi:


Pełna oferta ubezpieczeniowa w jednym miejscu

ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn oc olsztyn ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn ubezpieczenia olsztyn oc olsztyn ubezpieczenia olsztyn ubezpieczenia olsztyn ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn