ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn
Ubezpieczenie firmy

ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn   
    Ubezpieczenie firmy to indywidualnie dobrana oferta uwzględniająca specyfikę działalności gospodarczej oraz wszystkie zagrożenia mogące doprowadzić do strat majątkowych, finansowych oraz przerw w działalności firmy.

Ubezpieczenie firmy to także ubezpieczenie pracowników. Warto zabezpieczyć zatrudniane osoby w ramach programów grupowych ubezpieczeń na życie, zdrowie i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ochrona majątku firmy to między innymi:
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i rozboju,
 • kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie maszyn od szkód i awarii
 • ubezpieczenia budowlano – montażowe
 • ubezpieczenie maszyn budowlanych
 • ubezpieczenie mienia w transporcie
 • oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

    Spokojna działalność firmy to także obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem wraz z wieloma rozszerzeniami np.: OC kontraktowe, OC za produkt, OC za wózki widłowe.

   Ubezpieczenia finansowe stanowią zabezpieczenie roszczeń Beneficjenta gwarancji w przypadku nie wywiązania się przez Ubezpieczającego z zobowiązań, których dotyczą gwarancje np.:
 • zapłaty wadium
 • należytego wykonania kontraktu
 • usunięcia wad i usterek
 • zapłaty długu celnego


Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć więcej
oraz poznać wysokość składki zapraszamy do kontaktu
telefonicznego lub mailowy z naszym biurem


napisz email

Pełna oferta ubezpieczeniowa w jednym miejscu

ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn ubezpieczenia olsztyn ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn ubezpieczenia olsztyn ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn ubezpieczenia olsztyn ubezpieczenia komunikacyjne olsztyn ubezpieczenia olsztyn